ورود به سامانه پنجره

/images/pdf.png

 

مدارک مورد نیاز برای دریافت آبزی پروری

/images/pdf.png

 

مدارک مورد نیاز برای دریافت آبزی صید

 

 

متقاضی محترم،

سامانه مجوزهای شیلات گیلان برای دریافت مجوزهای فعالیت کشت توأم برنج و ماهی، پرورش قزل الا در شالیزار، خرد آبزی پروری و مشاغل خانگی طراحی گردیده است و سایر مجوزها که نیاز به اخذ استعلام از سایر سازمان های مربوطه می باشد و دارای فرایند صدور پروانه هستند که مجری آن سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان است که از طریق سامانه پنجره به آدرس http://eagri.maj.ir اقدام می شود.

 

توجه1 :قبل از شروع ثبت نام قوانین زیر مطالعه گردد
با توجه قوانین جمهوری اسلامی ایران از هر گونه اهانت ،درگیری و مصادیق جرم دوری می نمایم. در کلیه مسیر صدور مجوز صداقت داشته و از درج اطلاعات نادرست پرهیز نمایم. مسئولیت اطلاعات وارد شده را به عهده می گیرم.